ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

ΚΙΝΟΥΜΕΝΑ ΡΟΜΠΟΤ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ – ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΩΝ

Ανακοινώνεται ότι η αναπλήρωση των μαθημάτων που δεν πραγματοποιήθηκαν στο μάθημα «Κινούμενα Ρομπότ και Εφαρμογές» θα γίνει την Τρίτη 18/1/2022 και την Τρίτη 25/1/2022 από τις 17:00 έως τις 21:00 στο εργαστήριο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ.

Η παρουσίαση των έργων που έχουν αναλάβει στα πλαίσια του μαθήματος ομάδες φοιτητών θα ξεκινήσει την Παρασκευή 28/1/2022 στις 10:0 στο εργαστήριο ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ. Επειδή ενδέχεται να γίνει η μετακίνηση των ομάδων σε άλλο χώρο παρακαλούνται οι ομάδες που θα συμμετάσχουν α) να ενημερώσουν το αργότερο από την προηγούμενη ημέρα με e-mail για τη διάθεσή τους να παρουσιάσουν το έργο τους και β) να βρίσκονται την Παρασκευή στις 10:00 στο εργαστήριο.

Ο Διδάσκων
Δρ. Θεόδωρος Παχίδης