Αναπλήρωση – Εργαστήριο «Αναγνώριση Προτύπων»

Η αναπλήρωση του εργαστηρίου (της 14/12/2021) των τμημάτων Ε4 και Ε1 θα γίνει την Τρίτη 18/1/2022 11:00 και 12:00 αντίστοιχα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας