Εξέταση εργ. Αντικειμενοστρεφούς – Τρόπος και τόπος

Εξέταση εργ. Αντικειμενοστρεφούς – Τρόπος και τόπος

Η εξέταση του εργαστηρίου αντικειμενοστρεφούς θα γίνει δια ζώσης στο εργαστήριο ΕΠΥΣ την Δευτέρα 24/01/2022 από 9πμ έως 12πμ. Οι φοιτητές που επιθυμούν να λάβουν μέρος στην εξέταση θα πρέπει να συμπληρώσουν όνομα, επώνυμο, ΑΜ και την ώρα που τους διευκολύνει σε αυτό το google sheet (https://docs.google.com/spreadsheets/d/109snsyqbM4N5y97VpVGMEfn_HO-jUCpuOHrIZBUs8HI/edit?usp=sharing).