Δήλωση Συμμετοχής στην Εξεταστική ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021 – 22

Παρακαλούνται οι φοιτητές του τμήματος να συνδεθούν στην πλατφόρμα courses (https://courses.cs.ihu.gr) και να δηλώσουν συμμετοχή στην Εξεταστική ΙΑΝ-ΦΕΒ 2021 – 22.

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή Μέχρι την Παρασκευή 21/01/2022. Θα πρέπει να κάνετε δήλωση μόνο σε κάθε Θεωρητικό Μάθημα που έχετε δηλώσει στην Ηλεκτρονική Γραμματεία.

Αν και η δήλωση δεν είναι υποχρεωτική θα βοηθήσει το τμήμα να κάνει σωστή εκτίμηση των επιτητηρητών σε κάθε εξέταση μαθήματος.

Με εκτίμηση,

Β. Τσουκαλάς