ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ “ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ”

Ανακοινώνεται ότι οι ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ φοιτητές που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το εργαστήριο, μπορούν να προσέλθουν στο τμήμα 13:00 με 14:00.
Για την ομαλή διεξαγωγή του εργαστηρίου, αν κάποιος δε μπορεί να να παρακολουθήσει την ώρα αυτή, θα πρέπει με δική του πρωτοβουλία να κάνει αμοιβαία ανταλλαγή και να με ενημερώσει στο e-mail μου (asoilemes@gmail.com).
Ανδρέας Σοϊλεμές