ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ

Το σύστημα για τις δηλώσεις μαθημάτων θα ανοίξει από την Τετάρτη 6 Νοεμβρίου μέχρι και την Πέμπτη 7 Νοεμβρίου.
Από τη Γραμματεία
Ευφροσύνη Παπαγεωργίου