Δίκτυα Υπολογιστών – Εργαστήριο

Από τις 6 Νοεμβρίου 2019 τα εργαστήρια θα πραγματοποιούνται κάθε εβδομάδα.
Ως εκ τούτου, οι ώρες του εργαστηρίου των τμημάτων Ε4, Ε5 και Ε6 έχουν αλλάξει. Οι νέες ώρες είναι ως ακολούθως:
Ε4: 13:00-14:00
Ε5: 14:00-15:00
Ε6: 16:00-17:00
Επιπλέον έχουν γίνει και αλλαγές τμήματος για κάποιους φοιτητές καθώς υπήρχαν επικαλύψεις με το εργαστήριο του κ.Καραμπατζάκη. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές των παραπάνω τμημάτων παρακαλούνται να μπουν στην πλατφόρμα courses.cs.ihu.gr ώστε να δουν το νέο τμήμα και ώρα που θα πρέπει να παρακολουθούν.

ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ: Οι φοιτητές που θα συμμετάσχουν μόνο στην τελική εξέταση του μαθήματος και δε πρόλαβαν να δηλώσουν στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια των αρχικών δηλώσεων καλούνται να το κάνουν τώρα και μέχρι τη Δευτέρα στις 11/11/2019.

Κ.Ράντος