Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Κυκλωμάτων

Λόγω της φύσης του εργαστηρίου, δε δύναται να γίνει εξ αποστάσεως διδασκαλία, παρά μόνο με τη φυσική παρουσία των φοιτητών. Έτσι τα μαθήματα θα ξεκινήσουν μόλις ανοίξει η Σχολή. Φυσικά για να κερδηθεί ο χαμένος χρόνος, θα εντατικοποιηθούν οι ρυθμοί σε ένα πρόγραμμα που θα σας ανακοινωθεί, αναλόγως των εξελίξεων.