Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Θεωρία και Εργαστήριο για το Τμήμα Ε1

Αναφορικά με την επόμενη διάλεξη για τη θεωρία του μαθήματος στις 24/3, αλλά και για το εργαστήριο του τμήματος Ε1, επίσης στις 24/3, παρακαλώ επισκεφτείτε τη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα της ασύγχρονης εκπάιδευσης Moodle του τμήματος.
Κ.Ράντος