ΕΡΓΑΣΤΉΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΆ ΚΥΚΛΏΜΑΤΑ – ΤΕΛΙΚΉ ΒΑΘΜΟΛΟΓΊΑ

Η τελική βαθμολογία του εργαστηρίου, έχει αναρτηθεί στο γραφείο μου και προέκυψε από:

Εργασίες 42%
Τεστ 18%
Τελική 40%

Αυτό μπορείτε να το δείτε μέσα από την πλατφόρμα labs.teiemt.gr από την εβδομαδιαία αξιολόγηση σας, καθώς επίσης θα διαπιστώσετε ότι ο τελικός βαθμός ΟΛΩΝ ΣΑΣ είναι αυξημένος κατά 0,5+