Συγχρονισμός κωδικών gmail με τον επίσημο κωδικό

Στα πλαίσια της επανενεργοποίησης του Microsoft Academic για τη χρήση δωρεάν εκπαιδευτικού λογισμικού, πραγματοποιήθηκε συγχρονισμός των λογαριασμών (των κωδικών) gmail των φοιτητών του τμήματος με τον επίσημο κωδικό τους.

Οι φοιτητές για να συνδεθούν στο gmail δίνουν τον επίσημο κωδικό που χρησιμοποιούν στις υπόλοιπες υπηρεσίες.

Θα αναρτηθεί σύντομα στην ιστοσελίδα η διαδικασία ενεργοποίησης/επενενεργοποίησης του λογαριασμού σας στο Microsoft Academic, ώστε να μπορέσετε να προμηθευτείτε δωρεάν λογισμικό της Microsoft.