Αλλαγή Αιθουσών Εξέτασης για την Πέμπτη 20/6/2019

Αλλαγή Αιθουσών Εξέτασης για την Πέμπτη 20/6/2019

Ανακοινώνεται ότι την Πέμπτη 20/6/2019 λόγω προβλήματος με τις αίθουσες της ΣΔΟ οι εξετάσεις θα γίνουν στις αίθουσες του τμήματος Α1, Α2 και το Εργαστήριο Ψηφιακών Συστημάτων.

Ο Πρόεδρος