Εργαστήριο Ηλεκτρονικά Κυκλώματα (Τελική εξέταση)

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου για όλους τους φοιτητές που το έχουν δηλώσει (ομάδες + τελική εξέταση), θα γίνει την Τρίτη 09/6/20, μέσω της πλατφόρμας zoom και θα είναι με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Η ύλη είναι αυτή που έχετε διδαχθεί στο εργαστήριο ( βλ. σύνδεσμο στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση)
Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις εξετάσεις είναι, κάθε μετέχοντας να έχει ενεργοποιημένα κάμερα και μικρόφωνο.
Η σύνδεση σας θα πρέπει να γίνει 10 τουλάχιστον λεπτά νωρίτερα από την ώρα που είναι να εξεταστείτε – δείτε παρακάτω τις ώρες – (γιατί αμέσως μετά κλειδώνει το σύστημα) επιλέγοντας το σύνδεσμο !!!Link to join, που θα βρείτε στην Ασύγχρονη Εκπαίδευση.
Λεπτομέρειες θα σας δοθούν με την ολοκλήρωση της σύνδεσή σας.

Οι ώρες των εξετάσεων είναι:

18:00 Από ΑΕΜ 2287 έως ΑΕΜ 3985
19:00 Από ΑΕΜ 3987 έως ΑΕΜ 4285
20:00 Από ΑΕΜ 4288 έως ΑΕΜ 4516

Θα παρακαλούσα ακόμη να κάνετε (αν και με λίγη καθυστέρηση) την αξιολόγηση του μαθήματος μέσα από την πλατφόρμα courses.

Η όποια απορία ή διευκρίνιση, θα απαντηθεί στο e-mail μου: m.manios@cs.ihu.gr