Προστασία και Ασφάλεια Συστημάτων Υπολογιστών – Εξέταση εργαστηρίου

Την Τρίτη 16/6 και ώρα 9:00-11:00 θα γίνει η εξ” αποστάσεως εξέταση του εργαστηρίου για όλα τα τμήματα.
Την ίδια μέρα, και ώρα 11:00-13:00 θα γίνει και η Τελική εξέταση για όσους έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν αλλά δεν πέρασαν. Βασική προϋπόθεση είναι να δηλώσετε συμμετοχή μέχρι την Τετάρτη 10/6 στο courses.cs.ihu.gr, στο τμήμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.
Για όλες τις κατηγορίες των εξεταζόμενων, θα αναρτηθούν την άλλη βδομάδα, μέχρι την Τετάρτη 10/6, στο moodle, οδηγίες για τη διαδικασία της εξέτασης. Σε κάθε περίπτωση, απραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή στις εξετάσεις είναι ο εξεταζόμενος να διαθέτει υπολογιστή, κάμερα, μικρόφωνο, ηχεία και σύνδεση στο διαδίκτυο.