Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων

Τα εργαστήρια της εβδομάδας 18-22/12/17, θα πραγματοποιηθούν όπως παρακάτω:

Ομάδα Ε1 Δευτέρα 18/12 ώρα 14:00-15:30
Ομάδα Ε2 Τρίτη 19/12 ώρα 10:00-11:30
Ομάδα Ε3 Τρίτη 19/12 ώρα 08:30-10:00
Ομάδα Ε4 Τρίτη 19/12 ώρα 13:00-14:30
Ομάδα Ε5 Τρίτη 19/12 ώρα 11:30-13:00
Ομάδα Ε6 Τρίτη 19/12 ώρα 16:30-18:00
Ομάδα Ε7 Τρίτη 19/12 ώρα 18:00-19:30