Αναπλήρωση – Εργαστήριο «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός»

Η αναπλήρωση του αναβληθέντος εργαστηρίου (23/11) «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα γίνει την Πέμπτη 14/12 σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:

Ε1 : 16:00 – 18:00
Ε2 : 18:00 – 20:00

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας