Εργαστήριο Επιστημονικός Υπολογισμός _Τελική εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 11/01/2023 και ώρες

11:00 για ΑΕΜ από 3006 έως 3880
12:00 για ΑΕΜ από 3892 έως 4392

Επιτρέπεται η χρήση έντυπων σημειώσεων και βιβλίων.