Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου-Μηχανής – Τελική Εξέταση Εργαστηρίου

Ανακοινώνεται ότι η τελική εξέταση στο εργαστήριο του μαθήματος «Ρομποτική και Αλληλεπίδραση Ανθρώπου – Μηχανής» για τους φοιτητές που παρακολούθησαν με επιτυχία το εργαστηριακό μάθημα σε προηγούμενο εξάμηνο, θα ξεκινήσει την Τετάρτη 11/1/2023 στις 17:00 ακριβώς. Οι φοιτητές που δικαιούνται να εξεταστούν: α) έχουν παρακολουθήσει τουλάχιστον μία φορά το εργαστηριακό μάθημα στο παρελθόν και δεν έχουν κοπεί από απουσίες και β) έχουν δηλώσει το μάθημα στο τρέχον Εξάμηνο (ΧΕ 2022-2023). Η εξέταση θα περιλαμβάνει α) προφορική εξέταση σε έννοιες που αφορούν στο SCORBOT ER Vplus και τη γλώσσα προγραμματισμού ACL (το τμήμα αυτό της εξέτασης θα αποτελεί το 40% του τελικού βαθμού) και β) άσκηση-εφαρμογή που θα πρέπει να ολοκληρωθεί και να εκτελείται στο ρομποτικό βραχίονα (το τμήμα αυτό της εξέτασης θα αποτελεί το 60% του τελικού βαθμού).

Ο Διδάσκων