Εργαστήριο «Δίκτυα Υπολογιστών» – Εξέταση

Η εξέταση του εργαστηρίου θα γίνει την Πέμπτη 18/1/2018 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ, σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα:
Ε1: 8:30-9:30
Ε2: 9:30-10:30
Ε3: 10:30-11:30
Ε4: 11:30-12:30
Ε5: 12:30-13:30
Ε6: 13:30-14:30

Την Παρασκευή 19/1 και ώρα 9:00 θα πραγματοποιηθεί η εξέταση για τους φοιτητές που έχουν δηλώσει συμμετοχή στην τελική εξέταση.
Κ.Ράντος