Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Αλλαγή Αίθουσας

Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού – Αλλαγή Αίθουσας

Ανακοινώνεται ότι η θεωρία του μαθήματος «Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού» θα γίνει τη Δευτέρα 8/1/2018 στις 17:00 στο εργαστήριο Τηλεματικής.
Ο Διδάσκων