Τελική εξέταση στο εργαστηριακό μάθημα «Μικροϋπολογιστικά Συστήματα»

Η τελική εξέταση στο εργαστηριακό μάθημα «Μικροϋπολογιστικά Συστήματα» θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 10/01/2018 από τις 15:00. Παρακαλούνται όλοι οι σπουδαστές να προσέλθουν κανονικά στα τμήματα τους.