Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού

Στο τέλος του εξαμήνου θα διενεργηθούν τελικές εξετάσεις στο εργαστήριο Αντικειμενοστραφούς Προγραμματισμού. Σε αυτές μπορούν να λάβουν μέρος όσοι έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο σε προηγούμενη περίοδο και δεν έχουν κοπεί απο απουσίες. Οι υπόλοιποι εφόσον χρωστάνε το εργαστήριο, θα πρέπει να επιλέξουν κάποιο άλλο μάθημα ώστε να συμπληρώσουν τις ΔΜ που τους λείπουν απο το εργαστήριο.
Απαραίτητη προυπόθεση, για να λάβει κανείς μέρος στην τελική εξέταση είναι να έχει δηλώσει το εργαστήριο στην δήλωσή του στην γραμματεία.