Χρηματικά Βραβεία από την Εστία Ναυτικών

Η Εστία Ναυτικών θα χορηγήσει χρηματικά Βραβεία στα παιδιά των εν ενεργεία και συνταξιούχων ναυτικών που φοίτησαν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Ε.Ι.) της χώρας το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 και έχουν τις προϋποθέσεις που αναφέρονται σε σχετικό Κανονισμό της.
Οι φοιτητές που ανήκουν στην παραπάνω κατηγορία, να απευθυνθούν αυτοπροσώπως στην Εστία Ναυτικών, Φίλωνος 97-99, Πειραιάς, ή στο τηλέφωνο 4176059 (παροχή Χρηματικών Βραβείων).