ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(Παρακαλώ να διαβάσετε την ανακοίνωση με προσοχή και στο σύνολό της)
Σύμφωνα με την απόφαση του τμήματος από το περσινό ακαδημαϊκό έτος δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε:

Το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 θα είναι το τελευταίο έτος που θα διδαχθεί το εργαστηριακό μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε του 5ου εξαμήνου στο ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής, και θα πρέπει όλοι οι φοιτητές να φροντίσουν να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση του σε αυτό το εξάμηνο (να μην κοπούν από απουσίες).

Όσοι/όσες παρακολούθησαν επιτυχώς το εργαστήριο αλλά δεν κατάφεραν να το περάσουν (παίρνοντας ένα τελικό βαθμό εργαστηρίου >=5), αυτό δεν πειράζει, γιατί θα μπορούν να δίνουν τελική εξέταση στο εργαστηριακό μάθημα που δεν πέρασαν και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι να ολοκληρωθεί το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής.

Το εργαστήριο ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε διδάσκεται στο τρέχον εξάμηνο για τελευταία φορά ΚΑΙ ξεκινά την ερχόμενη Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 σύμφωνα με το πρόγραμμα (13.00-14.00μμ) και στο σύνδεσμο ZOOM του μαθήματος Θεωρίας.

Επομένως, στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 συμμετοχή στην τελική εξέταση του εργαστηρίου ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε μπορούν να έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα (δηλ. δεν έχουν κοπεί από απουσίες και στην ηλεκτρονική γραμματεία αναφέρεται βαθμός – Αν δεν υπάρχει βαθμός σημαίνει ότι έχει κοπεί από απουσίες) μέχρι και την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά. Αν δεν έγινε αυτό θα πρέπει φέτος να το παρακολουθήσουν κανονικά και να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση με επιτυχία (να μην κοπούν από απουσίες).

Επομένως, σας καλώ στο σύστημα COURSES και στο εργαστηριακό μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020 να δηλώσετε/διορθώσετε την δήλωσή σας συμμετοχή στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ.

Επίσης, σας καλώ στο σύστημα COURSES και στο εργαστηριακό μάθημα ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε μέχρι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2020 να δηλώσετε/διορθώσετε την δήλωσή σας συμμετοχή στην ΟΜΑΔΑ Α όσοι φοιτητές θα παρακολουθήσουν φέτος το εργαστηριακό μάθημα ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ.

Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνει μαζί με όλα τα άλλα εργαστήρια την εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής και θα ενημερωθείτε έγκαιρα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα και θα δηλώσουν το εργαστήριο στο COURSES, ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο σύστημα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ όταν θα ανοίξουν οι δηλώσεις για το τρέχον εξάμηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ δηλώνουν συμμετοχή ΜΟΝΟ όσοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του εργαστηρίου με επιτυχία, δηλαδή θα πρέπει να ελέγξετε από την ηλεκτρονική γραμματεία αν στο εργαστήριο έχετε περασμένο βαθμό (ο βαθμός μπορεί να είναι 0 και μικρότερος του 5). Αν δεν έχετε βαθμό στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας τότε δεν μπορείτε να δηλώσετε τελική εξέταση και θα πρέπει να παρακολουθήσετε κανονικά το εργαστήριο που διδάσκεται φέτος για τελευταία φορά.