Εργαστήριο «Αναγνώριση Προτύπων» – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση (για φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων) του εργαστηρίου «Αναγνώριση Προτύπων» θα γίνει την Πέμπτη 17/1 11:00 στην αίθουσα WI.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας