«Εισαγωγή στην Τεχνολογία Λογισμικού», Πρόγραμμα Παρουσιάσεων Εργασιών

Λόγω της αναβολής του μαθήματος της Τετάρτης 09/01/2019, και λόγω της χρήσης της αίθουσας Α2 από εισηγήσεις άλλου μαθήματος, το πρόγραμμα των παρουσιάσεων εργασιών των Ομάδων, διαμορφώνεται ως εξής:

Τετάρτη 16/01/2019, Αίθουσα Α1
17:00-17:20 Ομάδα 01 – Επιπλοποιία
17:20-17:40 Ομάδα 02 – Σχολείο
17:40-18:00 Ομάδα 04 – Διαγωνισμός Μουσικής
18:00-18:20 Ομάδα 05 – Σχολείο
18:20-18:40 Ομάδα 13 – Επιστημονικό Περιοδικό
18:40-19:00 Ομάδα 16 – Επιπλοποιία
19:00-19:20 Ομάδα 17 – Σχολείο

Παρασκευή 18/01/2019, Αίθουσα Α2
18:00-18:20 Ομάδα 18 – Βιβλιοπωλείο
18:20-18:40 Ομάδα 24 – Σχολείο
18:40-19:00 Ομάδα 25 – Βιβλιοπωλείο
19:00-19:20 Ομάδα 26 – Διαγωνισμός Μουσικής
19:20-19:40 Ομάδα 28 – Ληξιαρχείο
19:40-20:00 Ομάδα 33 – Διαγωνισμός Μουσικής

Όποια από τις Ομάδες, λόγω ανωτέρα βίας, επιθυμεί διαφορετική ημέρα ή/και ώρα παρουσίασης, παρακαλείται να επικοινωνήσει με το διδάσκοντα (g_tsimperidis@yahoo.gr), το αργότερο μέχρι την Τρίτη 15/01/2019.