Εργαστήριο «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση (για φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων) του εργαστηρίου «Παράλληλος και Κατανεμημένος Υπολογισμός» θα γίνει την Πέμπτη 17/1 19:00 στην αίθουσα WII.
Παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν τα στοιχεία τους στη φόρμα.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας