Εργαστήριο Ηλεκτρικών Κυκλωμάτων_ Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου Ηλεκτρικά Κυκλώματα θα γίνει την Πέμπτη 18/1/24 στην αίθουσα του εργαστηρίου και ώρα 11:00. Η διάρκεια της θα είναι μία ώρα.