Εργαστήριο Αναγνώριση Προτύπων – Τελική Εξέταση

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου «Αναγνώριση Προτύπων» θα γίνει στην αίθουσα Windows I την Δευτέρα 16/1 10:00 π.μ.
Παρακαλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να εξεταστούν να δηλώσουν συμμετοχή στην φόρμα.
Το υλικό του εργαστηρίου είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας