Δίκτυα Υπολογιστών – Τελική εξέταση εργαστηρίου

Η τελική εξέταση του εργαστηρίου θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 18/01 στις 10:00 στο εργαστήριο ΕΠΥΣ. Οι σημειώσεις του εργαστηρίου είναι διαθέσιμες στη σελίδα του μαθήματος στην πλατφόρμα της ασύγχρονης εκπαίδευσης.
Κ.Ράντος