Ανακοίνωση Απουσίας Διδάσκοντα

Ανακοίνωση Απουσίας Διδάσκοντα

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι για λόγους υγείας θα απουσιάσω από τα καθήκοντά μου στο τμήμα μέχρι και την Τετάρτη 14/10/2015. Τα μαθήματα θα αναπληρωθούν κανονικά μετά από συνεννόηση με τους φοιτητές.

Δρ. Θεόδωρος Παχίδης
Επίκουρος Καθηγητής