ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ – ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

(Παρακαλώ να διαβάσετε την ανακοίνωση με προσοχή και στο σύνολό της)
Σύμφωνα με την απόφαση του τμήματος από το περσινό ακαδημαϊκό έτος δίνονται οι παρακάτω διευκρινίσεις για την εξέταση του εργαστηριακού μαθήματος ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ή ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ:

Επειδή το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 ήταν το τελευταίο έτος που διδάχθηκαν τα εργαστηριακά μαθήματα του 1ου, του 2ου, του 3ου και του 4ου εξαμήνου στο ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής, θα έπρεπε όλοι οι φοιτητές να είχαν φροντίσει να ολοκληρώσουν την παρακολούθηση των εργαστηριακών μαθημάτων που οφείλουν σε αυτά τα εξάμηνα (να μην κοπούν από απουσίες).
Όσοι/όσες παρακολούθησαν επιτυχώς το εργαστήριο αλλά δεν κατάφεραν να το περάσουν (παίρνοντας ένα τελικό βαθμό εργαστηρίου >=5), αυτό δεν πειράζει, γιατί θα μπορούν να δίνουν τελική εξέταση στα εργαστηριακά μαθήματα που δεν πέρασαν και τα επόμενα ακαδημαϊκά έτη μέχρι να ολοκληρωθεί το ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής.

Τα εργαστήρια ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ / ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ δεν διδάσκονται την φετινή ακαδημαϊκή χρονιά και δεν μπορούν να περαστούν με εργασίες.

Επομένως, στο χειμερινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 συμμετοχή στην τελική εξέταση του εργαστηρίου ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ή/και ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ μπορούν να έχουν οι φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα (δηλ. δεν έχουν κοπεί από απουσίες και στην ηλεκτρονική γραμματεία αναφέρεται βαθμός – Αν δεν υπάρχει βαθμός σημαίνει ότι έχει κοπεί από απουσίες) μέχρι και την περσινή ακαδημαϊκή χρονιά.

Αν δεν έγινε αυτό και επειδή δεν θα έχουν τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουν ξανά το εργαστήριο δεν θα λάβουν τις πιστωτικές μονάδες του εργαστηριακού μαθήματος παρά μόνο του θεωρητικού μαθήματος όταν το περάσουν επιτυχώς (επιτυχής εξέταση). Σε τέτοιες περιπτώσεις επειδή θα συγκεντρώσουν λιγότερες πιστωτικές μονάδες θα πρέπει να παρακολουθήσουν κάποιο επιπλέον μάθημα ή μαθήματα για να συμπληρώσουν το όριο των 210 πιστωτικών μονάδων που απαιτούνται από μαθήματα για τη λήψη του πτυχίου.

Επομένως, σας καλώ στο σύστημα COURSES και στο εργαστηριακό μάθημα ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ-Ε μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020 να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2020 όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ.

Επίσης, σας καλώ στο σύστημα COURSES και στο εργαστηριακό μάθημα ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ-Ε μέχρι 13 Νοεμβρίου 2020 να δηλώσετε συμμετοχή στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2020 όσοι φοιτητές έχουν παρακολουθήσει επιτυχώς το εργαστηριακό μάθημα ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΥΤΟΙ.

Η εξέταση των εργαστηρίων θα γίνει μαζί με όλα τα άλλα εργαστήρια την εβδομάδα πριν την έναρξη της εξεταστικής Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου και θα ενημερωθείτε έγκαιρα με ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του ΠΠΣ Μηχανικών Πληροφορικής.

Τέλος, πολύ σημαντικό είναι οι φοιτητές που έχουν το δικαίωμα και θα δηλώσουν το εργαστήριο στο COURSES, ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΚΑΙ ΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο σύστημα της ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ όταν θα ανοίξουν οι δηλώσεις για το τρέχον εξάμηνο.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Στην ομάδα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2020 δηλώνουν συμμετοχή ΜΟΝΟ όσοι έχουν ολοκληρώσει την παρακολούθηση του εργαστηρίου με επιτυχία, δηλαδή θα πρέπει να ελέγξετε από την ηλεκτρονική γραμματεία αν στο εργαστήριο έχετε περασμένο βαθμό (ο βαθμός μπορεί να είναι 0 και μικρότερος του 5). Αν δεν έχετε βαθμό στο σύστημα της ηλεκτρονικής γραμματείας τότε δεν μπορείτε να δηλώσετε τελική εξέταση και θα πρέπει να διαλέξετε κάποιο άλλο μάθημα για να συμπληρώσετε τις πιστωτικές μονάδες.