Δίκτυα Υπολογιστών – Ενημέρωση

Σε απάντηση των emails που έχω δεχτεί το τελευταίο διάστημα σχετικά με το μάθημα των Δικτύων Υπολογιστών (Θεωρία και Εργαστήριο) να ενημερώσω πως ισχύει ότι έχει αποφασιστεί από τη συνέλευση του τμήματος και έχει ήδη δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του τμήματος (http://iiwm.teikav.edu.gr/iinew/enimerosi-panep-titlos/). Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν κανονικά τον Ιανουάριο τόσο για τη θεωρία όσο και για το εργαστήριο (Τελική Εξέταση) πρόλο που το μάθημα δε διδάσκεται αυτό το εξάμηνο.
Οι ανακοινώσεις για τη συμμετοχή στις εξετάσεις θα γίνουν πριν την έναρξη της εξεταστικής περιόδου.
Κ.Ράντος