Εργαστήρια Αντικειμενοστραφούς

Εργαστήρια Αντικειμενοστραφούς

Τα εργαστήρια Αντικειμενοστραφούς έχουν διαμορφωθεί σύμφωνα με το επισυναπτόμενο. Παρακαλούνται οι σπουδαστές να προσέλθουν στο εργαστήριο που είναι εγγεγραμμένοι. Επίσης, για τυχόν προβλήματα σχετικά με αυτά τα εργαστήρια μπορούν οι σπουδαστές να προσέλθουν την ώρα των εργαστηρίων.