Δηλωση Ομάδων Θεωρίας και Εργαστηρίου Προηγμένων Εφαρμογών Κινητών Συσκευών

Στο σύνδεσμο αυτό μπορείτε να δηλώσετε τις ομάδες εργασίας για το μάθημα (Θεωρία και Εργαστήριο)

Σημειώστε τα ακόλουθα:

Απαιτείται να την συμπληρώσει κάποιος που είναι συνδεδεμένος με λογαριασμό teiemt.
1) Ενα άτομο μόνο χρειάζεται να δηλώσει ομάδα, ο συντονιστής
2) Άτομα που δεν θα είναι δηλωμένα σε ομάδες θα τα ενσωματώσω εγώ
3) Οι δηλώσεις να γίνουν έως Πέμπτη 13 Οκτ και ώρα 15.00