ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ_ Θεωρία_Βαθμολογία εξεταστικής_2021

Την Βαθμολογία θα την βρείτε στο:
http://moodle.dcie.teiemt.gr/digital_lessons/course/view.php?id=88

*** “Όσοι φοιτητές είναι στο αρχείο «εκτός λίστας», φαίνεται να μην έχουν δηλώσει το μάθημα. Ας επικοινωνήσουν με την γραμματεία.