Εξέταση Ηλεκτρονικής Επιχειρισιακής Δράσης και Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης

Η εξέταση της Ηλεκτρονικής Επιχειρισιακής Δράσης και των Πληροφοριακών Συστημάτων Διοίκησης θα γίνει στην Αίθουσα Α1 σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Η εξέταση θα γίνει με ανοιχτές σημειώσεις και βιβλία.