«Επιστημονικός Υπολογισμός» – Διαδικασία Εξέτασης

«Επιστημονικός Υπολογισμός» – Διαδικασία Εξέτασης

Ανακοινώνεται ότι στην προσεχή εξέταση της θεωρίας του μαθήματος «Επιστημονικός Υπολογισμός», τη Δευτέρα 05/09/2022 και ώρα 17:00, οι εξεταζόμενοι δύναται να φέρουν:
1) Τα βιβλία του μαθήματος.
2) Τις σημειώσεις του μαθήματος.
3) Οποιαδήποτε άλλη σημείωση και βιβλίο.
Η διάρκεια της εξέτασης θα είναι 1:30.