Προσωρινή βαθμολογία Ψηφιακά Συστήματα Θ

Η προσωρινή βαθμολογία για το μάθημα Ψηφιακά Συστήματα Θ έχει αναρτηθεί στο moodle.cs.ihu.gr (ΝΕΟ moodle) στο αντίστοιχο μάθημα Ψηφιακή Σχεδίαση.