ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ) ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΕΠ 2021

ι κανόνες της προφορικής εξέτασης του μαθήματος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (Θ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Τετάρτη 8 Σεπτεμβρίου 2021, 17.00 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΕΝΣΩΜΑΤΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).