ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Θ) ΣΕΠ 2021 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Οι κανόνες της προφορικής εξέτασης του μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ (Θ), που θα διεξαχθεί εξ αποστάσεως την Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021, 17.00 μ.μ. σύμφωνα με το πρόγραμμα εξετάσεων, έχουν αναρτηθεί στη σελίδα του μαθήματος ΠΡΟΗΓΜΕΝΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ στο moodle.cs.ihu.gr (στο νέο moodle του τμήματος).