Δηλώσεις ομάδων/τμημάτων Εργαστήριο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός

Λόγω υπερπληρότητας των τμημάτων παρακολούθησης -στο Εργαστήριο Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός-
δίνεται η δυνατότητα της ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ για τους φοιτητές που έχουν παρακολουθήσει το εργαστήριο στο παρελθόν ανεπιτυχώς.

Συνεπώς οι φοιτητές -που δικαιούνται Τελική Εξέταση- και ήδη έχουν δηλώσει κάποιο από τα τμήματα (Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5,Ε6, ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ) μπορούν να μπούν στην πλατφόρμα labs.teiemt.gr,
να επιλέξουν διαγραφή του τμήματος που έχουν δηλώσει και στη συνέχεια να δηλώσουν το τμήμα ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ.

Οι φοιτητές που παρακολουθούν κανονικά το εργαστήριο και δεν μπόρεσαν να μπουν σε κάποιο τμήμα -και δήλωσαν το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ- μπορούν να επωφεληθούν εφόσον κάποιες από τις θέσεις των τμημάτων Ε1,Ε2,Ε3,Ε4,Ε5,Ε6 θα απελευθερωθούν.(Μπορείτε να διαγραφείτε από το τμήμα ΠΛΕΟΝΑΖΟΝΤΕΣ και να παρακολουθείτε μήπως αδειάσει κάποια θέση από κάποιο κανονικό τμήμα.)

Η πλατφόρμα θα είναι ανοικτή μέχρι τη Δευτέρα 8/10/2018.