Ενημέρωση μαθημάτων «Ηλεκτρονικά Κυκλώματα» – «Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης» – «Ενσωματωμένα Συστήματα».

Η έναρξη των μαθημάτων (Θ-ΑΠ-Ε) θα γίνει κανονικά στις 20-02-2018 και σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Για τις εγγραφές των Εργαστηρίων «Προηγμένες Εφαρμογές Ψηφιακής Σχεδίασης» – «Ενσωματωμένα Συστήματα» θα γίνουν κανονικά τα μαθήματα της πρώτης εβδομάδας για να γνωρίσουν οι σπουδαστές τα εργαστήρια και να εκδηλώσουν ενδιαφέρον παρακολούθησης.