Εργαστήριο Λογική και Λογικός Προγραμματισμός

Οι δηλώσεις για το εργαστήριο θα γίνουν ηλεκτρονικά στον παρακάτω σύνδεσμο, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιέχονται στην φόρμα. Τα εργαστήρια θα ξεκινήσουν στις 1/3/2018.

https://goo.gl/forms/fr7jTotlr9oO7Oc52