Ενημέρωση για τις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών

Την Τρίτη 3/10 και ώρα 13:00 στην Α1 θα γίνει ενημέρωση των ενδιαφερόμενων φοιτητών σχετικά με τις κατευθύνσεις του προγράμματος σπουδών.
Κ.Ράντος