Παράλληλος και Κατανεμημένος – Δήλωση Εργαστηρίου

Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες να δηλώσουν την παρακολούθηση του εργαστηρίου στην φόρμα.

Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 10/10.

Ο Διδάσκων
Καθηγητής Γεώργιος Α. Παπακώστας