Εγγραφή στο Εργαστήριο «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (613ΕΔΕΕ)

Το εργαστήριο του μαθήματος «Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος» (613ΕΔΕΕ), θα γίνεται σε ωριαία τμήματα σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συμμετοχή σας είναι η συμπλήρωση της φόρμας δήλωσης συμμετοχής..

Ο Διδάσκων
Ανδρέας Σοϊλεμές