Έναρξη Μαθημάτων

Αγαπητοί φοιτητές τα μαθήματα που έχουν την ένδειξη «Έκτακτος» στο ωρολόγιο πρόγραμμα θα ξεκινήσουν να διδάσκονται

μετά από ανακοίνωση του εκάστοτε διδάσκοντα που θα αναλάβει το μάθημα.

Εξαίρεση αποτελούν τα μαθήματα:

1) Εισαγωγή στις Βάσεις Δεδομένων (ΕΑ) – 2ο εξάμηνο
2) Ασύρματα Δίκτυα και Κινητές Εποκοινωνίες (Θ+ΦΡ) – 7ο εξάμηνο

τα οποία θα ξεκινήσουν κανονικά από την 21 Φεβρουαρίου.

Ο Πρόεδρος