Έναρξη μαθήματος ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Το μάθημα ΓΡΑΦΙΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη 8:00-11:00, στην Α2, ξεκινώντας απο την επόμενη Πέμπτη, 3 Μαρτίου. Για το μάθημα της πρώτης εβδομάδας που θα χαθεί, θα βγει έγκαιρη ενημέρωση για την ημέρα της αναπλήρωση.