Εγγραφή στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Εγγραφή στο Εργαστήριο «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση»

Οι φοιτητές που θα δηλώσουν το μάθημα «Εισαγωγή στην Τεχνητή Όραση» καλούνται να δηλώσουν μέχρι την Κυριακή 21/2 το τμήμα του εργαστηρίου το οποίο θέλουν να παρακολουθήσουν, στη φόρμα.

Η τελική μορφή των τμημάτων μαζί με το πρόγραμμα του εργαστηρίου θα ανακοινωθούν την Δευτέρα 22/2.
Η έναρξη του εργαστηρίου θα γίνει την Τετάρτη 24/2.

Ο Διδάσκων
Δρ.Γεώργιος Α. Παπακώστας